Naturen

1402996823Himmelbjergets top rejser sig 147 m over havets overflade. Landskabet er skabt efter den sidste istid, hvor smeltevandet under isen gravede sig gennem jordlagene og dannede bakker og dale. Julsø, nedenfor Himmelbjerget, ligger i en smeltevandsdal – en såkaldt tunneldal. Terrænet vest og nord for Himmelbjerget friholdes for trævækst af hensyn til oplevelsen af de specielle terrænformer og den flotte udsigt. Himmelbjerget ligger i et meget skovrigt område med vandreruter gennem skovene til både Ry og Silkeborg. Naturen omkring Himmelbjerget og Ry er afvekslende, og man kan nyde den til fods eller på cykel: Bøgeskove, bakkedrag, dale og søer – og selvfølgelig Gudenåen, der slynger sig gennem landskabet.