Tårnet

Tårnet

Himmelbjergtårnet, der er 25 meter højt, er rejst som minde over kong Frederik d. 7., der den 5. juni 1849 gav det danske folk dets frie forfatning. Tårnet, der er tegnet af arkitekt L.P. Fenger, bærer en frise med indskriften: "Til minde om kongen – Frederik d. 7. – det danske folks ven – Grundlovens giver". Arbejdet med opførelsen blev påbegyndt 1874, og d. 6. juni 1875 kunne tårnet "afsløres". Der manglede dog udsmykningen, nemlig kongens portræt samt mindekransene, der blev udført af billedhugger Ring. Disse udsmykninger blev afsløret ved en grundlovsfest i 1891. Siden da er intet ændret ved tårnets udseende.