Demokratiet og turismen på Himmelbjerget

Demokratiet og turismen på Himmelbjerget

 

Første folkemøde i landskabet

 

Det er først og fremmest Steen Steensen Blicher, vi kan takke for, at Himmelbjerget er blevet et berømt og elsket udflugtsmål. På en fodtur havde han forelsket sig i området, og 1. august 1839 kaldte han for første gang til folkemøde på Himmelbjerget. Han ville bidrage til ”Det elskede Fædrelands Genfødsel”, og næsten 600 mennesker mødte op.

 

Den daværende ejer af Himmelbjerggården og Himmelbjerget, Peder Nielsen, så muligheder i den spirende turisme og ansøgte om tilladelse til udskænkning og til at tage entré, Men da han fik afslag, lukkede han i 1840 for adgang til Himmelbjerget.

 

Christian 8. var på Jyllandsrejse i 1840, og han krævede på opfordring fra Blicher: at der paa Himmelbjerget til alle Tider kan være fri Adgang for Alle og Enhver.

 

Derfor opkøbte kongen simpelthen bjergtoppen, og Blicher kunne igen afholde folkemøder på bjerget.

 

Silkeborg og Drewsenfamilien

 

Jyllandsrejsen blev også startskuddet til handelspladsen Silkeborg med Silkeborg Papirfabrik.

 

Møller og politiker Johan Christian Drewsen (1777-1851) deltog i Jyllandsrejsen, og det blev sønnen Michael Drewsen (1804-1874), som fra 1844 stod bag opbygningen af papirfabrikken.

 

Succesrige folkemøder på bjerget

 

Blichers folkemøder var et tilløbsstykke, og de blev holdt på Himmelbjerget i årene 1839-1844.  Der var op mod 7000 gæster til et enkelt møde.

 

Blicher døde i marts 1848 og oplevede ikke, at grundloven blev vedtaget.

 

Folkemøder – bøndernes talerør

 

Folkemøder under åben himmel bredte sig landet over, og bondestanden forlangte ligestilling med godsejerne og de store ejendomsbesiddere i købstæderne.

 

Med Bondecirkulæret i 1845 forsøgte magthaverne at dæmpe bøndernes bevægelse, så man skulle have tilladelse til at afholde folkemøder.

 

Det fik bl.a. Johan Christian Drewsen til sammen med andre at danne Bondevennernes Selskab med kaptajn Anton Frederik Tscherning (1795-1874) som formand.

 

Grundlovens frihedsrettigheder

 

Da Christian 8. døde i 1848 overtog Fredrik 7. (konge 1848-1863) tronen, og han åbnede i oktober 1848 Den Grundlovgivende Rigsforsamling på 152 medlemmer.

 

Bondevennernes Selskab fik her stor indflydelse, og både Johan Christian Drewsen og Michael Drewsen blev valgt til Rigsforsamlingen.

 

Efter svære forhandlinger blev der enighed om dén grundlov, som Frederik 7. kunne underskrive den 5. juni 1849. Juni-grundloven gav bl.a. danskerne forsamlingsfrihed, ytringsfrihed og religionsfrihed.

 

Turismen og grundlovsfesterne

 

Silkeborg blev udgangspunkt for en spirende turisme på Himmelbjerget, og det første traktørsted, Hotel Julsø, ved Himmelbjergets fod fik sin bevilling i 1850.

 

Michael Drewsen tog i 1854 initiativ til den første grundlovsfest på Himmelbjerget. Han ville fejre Grundlovens 5-års jubilæum og sikre jydernes opbakning til den frie Grundlov. Grundlovens frihedsrettigheder var på det tidspunkt allerede under pres.

 

Der kom også flere tusinde gæster til grundlovsfesterne.

 

I 1862 mødtes ” Grundlovens Venner ” til et folkemøde, der indledte festernes gyldne periode 1862-1885.

 

Turbådene og jernbanen

 

Turismen på Himmelbjerget fik et vældigt skub, da Hjejleselskabet på Michael Drewsens initiativ blev dannet i 1861.

 

Hjuldamperen Hjejlen blev bygget på Baumgarten & Burmeisters Maskin- og Skibsbyggeri A/S i København og sejlet til Randers, hvorfra den blev bugseret op ad Gudenåen til Silkeborg.

 

Frederik 7. og grevinde Danner deltog i Hjejlens jomfrusejlads på Himmelbjergsøerne den 24. juni 1861.

 

Da jernbanen Skanderborg-Silkeborg blev indviet i 1871, lå vejen til Himmelbjerget åben for alle. Hjejleselskabets både fik forbindelse til stationerne, og stinettet i skovene omkring Himmelbjergsøerne blev flittigt benyttet. Flere restauranter, traktørsteder og skovpavilloner skød op langs søerne.

 

Hjejleselskabet sejler fortsat mange turister mellem Silkeborg, Himmelbjerget og Ry. Nu med en hel flåde af fine turbåde.

 

Folkefester og Legeuniverset
Også i dag er der grundlovsmøder og folkemøder på Himmelbjerget.

 

Legeuniverset – er en helt særlig legeplads, hvor fællesskabet er i højsædet, og småfolk finder på nye lege sammen. Her står også den unikke lilleput talerstol, hvor rollingerne kan lave deres helt eget folkemøde.