Budde-stenen

Budde-stenen

Leopold Budde åbnede i 1897 børnehjemmet Himmelbjerggården. Stenen er skabt af billedhugger Rasmus Bøgebjerg og rejst 1905:  Børnevennen L. Budde, * Holbæk 15. april 1836, + Himmelbjerggården 24. aug. 1902. Reist af Venner.