Hero Image
6,4º

Om Fonden

“Komitéen til bevarelse af Mindesmærker på Himmelbjerget” i daglig tale kaldet Tårnkomiteen blev nedsat i 1867, og dens oprindelige formål var, efter opnået tilladelse af staten til at opføre et tårn på Himmelbjerget, at indsamle penge i Jylland til rejsning af ”Himmelbjergtårnet” til minde om Kong Frederik 7., der den 5. juni 1849 gav det danske folk dets frie forfatning.

Komitéen, som i dag er en erhvervsdrivende fond, har derefter påtaget sig at vedligeholde Himmelbjergtårnet og de tilstødende arealer samt de rejste mindesmærker for betydende danske mænd og kvinder.

Fondens Formål

 1. Vedligeholdelse af Himmelbjergtårnet samt vedligeholdelse af de på området rejste mindesmærker for betydende mænd og kvinder.
 2. Etablering og vedligeholdelse af fornødne parkeringsområder og af toiletforhold samt drift heraf og af vandværk for området.
 3. Vedligeholdelse af veje og stier på området, herunder dertilhørende rækværk.
 4. Bevarelse og vedligeholdelse af mødeplads med talerstol til brug for større folkefester og herunder at fortsætte traditionen med indgravering af de mest berømte taleres navne på talerstolen.
 5. Medvirken til bevarelse af det traditionelle kiosk-salg på området, herunder navnlig af egnens specielle husflidsarbejder, stokke og andre trævarer.
 6. Omsorg for orden og ordnede forhold i almindelighed på området.
 7. I samarbejde med de omkringboende lodsejere i Rye Nørreskov, staten og Himmelbjerggården, at værne om Himmelbjergets særprægede natur, herunder lyngområderne.
 8. Ejendomsbesiddelse af arealer på og omkring Himmelbjerget, herunder i relevant omfang at erhverve omkringliggende arealer, når mulighed herfor måtte foreligge.
 9. Tilvejebringelse af midler til formålets gennemførelse, herunder ved entreindtægt fra Himmelbjergtårnet, parkeringsafgifter, afgift ved udlejning af kiosker, indtægter fra skovdrift samt eventuelle øvrige forpagtningsafgifter.

Bestyrelsen

Peter Arnold Busck(59)

Skovejer. Cand. Merc.

Øvrige ledelseserhverv:

 • Rye Nørskov Gods (ejer)
 • Ry Mølle A/S (direktør/bestyrelsesmedlem og ejer)
 • Aktieselskabet Carl Christensen Aarhus (bestyrelsesmedlem)
 • Dansk Skovforening (bestyrelsesformand)
 • PAB Invest ApS (direktør og ejer)

Søren Hald(57)

Statsskovrider

Øvrige ledelseserhverv:

 • Fonden Skovrider Brahmsens Legat (bestyrelsesmedlem)
 • Nordea-Fonden (bestyrelsesmedlem)
 • Tietgenfonden (bestyrelsesmedlem)

Tommy Gubi Duelund(50)

Direktør for Fonden Hjejleselskabet

Øvrige ledelseserhverv:

 • Fonden Hjejleselskabet (direktør)
 • Gubi Ejendomme ApS (direktør)

Henrik Bredmose Simonsen(69)

Tidligere museumsinspektør

Lars Brunsø(65)

Direktør

Øvrige ledelseserhverv:

 • Lars Brunsø Holding ApS (direktør)
 • Lysmose Vindmøllelaug I/S (deltager)
 • Ry Sengefabrik A/S (bestyrelse, direktør)
 • TMI, Træ og Møbelindustrien (bestyrelsesmedlem)
 • DI Østjylland (bestyrelsesmedlem)

Lone Merete Nielsen(67)

Selvstændig

Øvrige ledelseserhverv:

 • Luna Ry ApS (direktør)
 • Ry+ (bestyrelsesmedlem)

Årsregnskab

Årsregnskab
2023
Hent pdf
Årsregnskab
2022
Hent pdf
Årsregnskab
2021
Hent pdf
Årsregnskab
2020
Hent pdf

Andre dokumenter

Vedtægter
2022
Hent pdf
Forretningsorden
2022
Hent pdf
God fondsledelse
2023
Hent pdf

Redegørelse for uddelingspolitik

Komiteens formål og hovedaktivitet, som er beskrevet ovenfor, medfører, at der ikke foretages eksterne uddelinger i fondsretlig forstand. Der afholdes således ikke udgifter til formål, som ikke medfører en modydelse for komiteen.

Kontakt

Komiteen til bevarelse af mindesmærker på Himmelbjerget

Tinghusvej 4
8680 Ry
info@himmelbjerget.dk