Hero Image
6,4º

Turbådene og jernbanen

Turbådene og jernbanen

Silkeborg blev udgangspunkt for en spirende turisme på Himmelbjerget, og det første traktørsted, Hotel Julsø, ved Himmelbjergets fod fik sin bevilling i 1850.

Turismen på Himmelbjerget fik et vældigt skub, da Hjejleselskabet på Michael Drewsens initiativ blev dannet i 1861.

Hjuldamperen Hjejlen blev bygget på Baumgarten & Burmeisters Maskin- og Skibsbyggeri A/S i København og sejlet til Randers, hvorfra den blev bugseret op ad Gudenåen til Silkeborg. Frederik 7. og grevinde Danner deltog i Hjejlens jomfrusejlads på Himmelbjergsøerne den 24. juni 1861.

Da jernbanen Skanderborg-Silkeborg blev indviet i 1871, lå vejen til Himmelbjerget åben for alle. Hjejleselskabets både fik forbindelse til stationerne, og stinettet i skovene omkring Himmelbjergerne blev flittigt benyttet. Flere restauranter, traktørsteder og skovpavilloner skød op langs søerne.

Hjejleselskabet sejler fortsat mange turister mellem Silkeborg, Himmelbjerget og Ry. Nu med en hel flåde af fine turbåde.

Himmelbjergstokken og kioskerne

Himmelbjergstokken og kioskerne

De første kiosker, som solgte souvenirs af træ til turisterne, lå ved Julsø ved foden af Himmelbjerget. Her var der gode muligheder for at sælge stokke, inden folk skulle bestige det vældige Himmelbjerg. Men også ting som brevknive, æggebægre, servietringe osv. med udskårne motiver og teksten ”Hilsen fra Himmelbjerget fandt afsætning.

I 1891 åbnede den første souvenirkiosk oppe på Himmelbjerget.

Fremstillingen af træsouvenirs voksede ud af den store træskoproduktion, som fandt sted Gl. Rye-egnen igennem 1800-tallet. Mange af dem, som lavede Himmelbjergsouvenirs, var tidligere træskomagere. De havde håndelaget og værktøjet ved hånden.

Den store tid for de lokale træsouvenirs lå i perioden ca. 1935-1965. I slutningen af 1930erne var der 11 kiosker – ni oppe på Himmelbjerget og to nede ved foden af bjerget.

Himmelbjergstokken er stadig en populær souvenir, når børn og voksne skal have et minde med hjem fra turen til det berømte bjerg.

Mindesmærker

Mindesmærkerne på Himmelbjerget vidner om, at vi er på et historisk sted. Tårnet til minde om Frederik 7. og Grundloven af 1849 er naturligvis det største mindesmærke. Men rundt om på bjerget findes en række andre mindesmærker for personer og begivenheder, der har præget såvel bjergets som Danmarks historie.

Læs mere om Himmelbjergets mindesmærker
Aktivitet

Grundlovsmøde 5. juni

Læs mere