Tscherning stene

Tscherning stenen

Den 23. sept. 1883 afsløredes mindestenen for oberst A.F. Tscherning, som var en af de tidlige fortalere for grundloven og medlem af den grundlovgivende forsamling. Stenen bærer en portrætmedallion, modelleret af prof. Jerichau. På stenen står: "Anton Frederik Tscherning. Det store menige folks talsmand – den politiske ligheds forsvarer indtil sin død".