Naturen

1402996823Himmelbjergets top rejser sig 147 m over havets overflade. Landskabet er skabt efter den sidste istid, hvor smeltevandet under isen gravede sig gennem jordlagene og dannede bakker og dale. Julsø, nedenfor Himmelbjerget, ligger i en smeltevandsdal – en såkaldt tunneldal. Terrænet vest og nord for Himmelbjerget friholdes for trævækst af hensyn til oplevelsen af de specielle terrænformer og den flotte udsigt. Himmelbjerget ligger i et meget skovrigt område med vandreruter gennem skovene til både Ry og Silkeborg. Naturen omkring Himmelbjerget og Ry er afvekslende, og man kan nyde den til fods eller på cykel: Bøgeskove, bakkedrag, dale og søer – og selvfølgelig Gudenåen, der slynger sig gennem landskabet.

 

Området har et rigt fugleliv med blandt andet spætter og rovfugle. Jordbunden er sandet og fattig, så plantevæksten de fleste steder består af arter, der normalt gror på heder som for eksempel blåbær og tyttebær.